Polisi Pemulangan

Produk yang diterima dalam keadaan yang tidak memuaskan boleh dilaporkan dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan melalui email ke myecommerce@hai-o.com atau WhatsApp ke ECommerce Line di 012-272 6181 dengan menyertakan gambar produk yang berkenaan.

Produk tidak boleh dipulangkan sekiranya ia berlaku akibat kecuaian, kesalahan penyimpanan ataupun penggunaan.