Penghantaran

Nilai tempahan minimum dalam satu invois yang membolehkan anda mendapat penghantaran percuma adalah seperti berikut (tidak termasuk produk daripada siri penjagaan auto) :-
  • Malaysia Barat : RM200.00
  • Malaysia Timur: RM200.00

Terdapat caj tambahan mengikut berat untuk tempahan yang kurang daripada nilai tempahan minima:- 
  • Malaysia Barat: 1kg = RM4.70; 2kg = RM9.40; 3kg = RM14.10 dan seterusnya
  • Malaysia Timur: 1kg = RM9.40; 2kg = RM14.10; 3kg = RM18.80 dan seterusnya

Untuk produk dari siri penjagaan auto, bayaran penghantaran akan dikenakan berdasarkan isu padu (liter), butiran seperti di bawah. Produk dari siri penjagaan auto tidak merangkumi penghantaran percuma dan hanya tersedia untuk penghantaran di Semenanjung Malaysia:

  • RM 12 - bawah 4 Liter (Jumlah)
  • RM 15 - antara 4 hingga 8 liter
  • RM 20 - antara 8 hingga 12 liter
  • RM 25 - antara 12 hingga 16 liter
  • Setiap kenaikan 4 Liter akan mempunyai tambahan RM 5

Biasanya, tempahan yang diterima sebelum 12.00 tengah hari akan diproses pada hari bekerja berikutnya.

Tempahan yang diterima selepas 12.00 tengah hari akan mengambil masa tambahan sebanyak satu hari bekerja untuk diproses.

Ketiadaan stok dan faktor-faktor lain seperti kelewatan penghantaran boleh menjejaskan waktu penyampaian.

Sekiranya tempahan tidak sampai dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh pembelian, sila laporkan hal ini melalui email di alamat myecommerce@hai-o.com.my atau WhatsApp ke talian ECommerce Line di 012-272 6181. Kami akan mengemaskini status tempahan anda. 

Harap maklum bahawa Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas apa-apa dakwaan kehilangan ataupun kerosakan selepas tempoh masa yang diberikan di atas.